Privacy Verklaring Voetbal.fit

Dit Privacy Statement zet uiteen op welke wijze wij persoonsgegevens gebruiken en verstrekken die wij verzamelen van personen die onze diensten gebruiken, en anderszins met ons onlineactiviteiten verrichten. Indien u aanvullende vragen heeft over privacy of over informatiebeveiliging, kunt u contact met ons opnemen via onze contactpagina.

Inhoud van het Privacy Statement:

 1. Soorten persoonsgegevens
 2. Hoe Voetbal.Fit persoonsgegevens verzamelt
 3. Hoe Voetbal.Fit persoonsgegevens gebruikt
 4. Waarom Voetbal.Fit persoonsgegevens verstrekt
 5. Cookies en overige technologieën inzake gegevensverzameling
 6. Mobiele applicaties
 7. Uw keuze
 8. Kennisneming en correctie
 9. Informatiebeveiliging
 10. Privacybeleid van derden
 11. Wijziging van dit Privacy Statement
 1. Soorten persoonsgegevens
  Dit Privacy Statement zet de wijze uiteen waarop wij omgaan met door Voetbal.Fit verzamelde “persoonsgegevens” voor onze eigen zakelijke doelstellingen. Onder persoonsgegevens wordt informatie verstaan die gebruikt kan worden om u te identificeren, lokaliseren of om met u contact op te nemen. Onder persoonsgegevens wordt ook andere informatie verstaan die met uw persoonsgegevens in verband kan worden gebracht. Wij kunnen de volgende soorten persoonsgegevens verzamelen:
  Contactgegevens; hierdoor kunnen wij met u communiceren, zoals uw naam, gebruikersnaam, postadres, telefoonnummers, e-mailadres of andere adressen welke wij kunnen gebruiken om berichten aan u te sturen.
  Klantgegevens; hierdoor kunnen wij met u zaken doen, zoals het soort producten en diensten waarin u mogelijk bent geïnteresseerd, informatie over de grootte van uw bedrijf, geografische locaties, kredietwaardigheid en demografische gegevens. Transactiegegevens; gegevens over de wijze waarop u met Voetbal.Fit in verband staat, waaronder aankopen, inlichtingen en informatie over de wijze waarop u gebruikmaakt van de website en applicaties van Voetbal.Fit.
 2. Hoe Voetbal.Fit persoonsgegevens verzamelt
  In veel gevallen verzamelen wij de persoonsgegevens direct via u. Wij vragen u om persoonsgegevens (waaronder contactgegevens en relatiegegevens) wanneer er contact tussen ons is, zoals bij de registratie bij onze diensten, bij de aanmelding voor een nieuwsbrief of wanneer u iets aanschaft. Wij kunnen aanvullende relatiegegevens verzamelen van externe gegevensverstrekkers die onze bestanden verbeteren en ons assisteren om meer inzicht te krijgen in onze gebruikers. Ingeval u van Voetbal.Fit producten of diensten afneemt, verzamelen wij transactiegegevens. Wij verzamelen eveneens transactiegegevens indien u onze diensten gebruikt of contact met ons opneemt. Indien u online contact met ons heeft, gebruiken wij cookies en andere technologische middelen om gegevens te verzamelen over uw computer en over uw gebruik van onze diensten en applicaties. Wij behandelen deze gegevens als persoonsgegevens als die verwant zijn aan uw contactgegevens.
 3. Hoe Voetbal.Fit persoonsgegevens gebruikt
  Voetbal.Fit gebruikt uw persoonsgegevens om:

Uw aanvragen voor producten en diensten en voor verwante activiteiten af te handelen, zoals de levering van producten en diensten, helpdeskservice, accountmanagement, ondersteuning en om andere diensten te verlenen in verband met uw relatie met Voetbal.Fit; Reclameboodschappen en product- en dienstenaanbiedingen van Voetbal.Fit en in sommige gevallen, van onze partners te sturen, waaronder aanbiedingen die afgestemd zijn op uw interesses, kenmerken en locatie; onderzoeken en overige promotieactiviteiten uit te voeren; te bepalen of u in aanmerking komt voor bepaalde producten, diensten of aanbiedingen;
u aanvullende informatie te verstrekken waarin u geïnteresseerd zou kunnen zijn, zoals Voetbal.Fit-nieuws en mededelingen en bulletins inzake technische dienstverlening;
Onze dagelijkse zakelijke behoeften te beheren, zoals betalingsprocessen en beheer van de financiële rekeningen, productontwikkelingen, contractmanagement, administratie, analyses, beveiliging, voorkoming van fraude, verslaglegging en naleving van de regelgeving en bedrijfscontinuïteit.

 1. Waarom Voetbal.Fit persoonsgegevens verstrekt
  Voetbal.Fit begrijpt dat u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken voor hun marketingdoeleinden. Wij beperken het delen van uw persoonsgegevens als volgt:

Wij kunnen uw persoonsgegevens met onze gelieerde ondernemingen delen, die uw persoonsgegevens uitsluitend mogen gebruiken voor de bovenstaande doeleinden;

Wij kunnen uw persoonsgegevens eveneens delen met onze dienstverleners, die wettelijk of op grond van een overeenkomst verplicht zijn uw persoonsgegevens te beschermen en uw persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken overeenkomstig onze aanwijzingen;

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met onze zakenpartners, maar slechts voor zover u producten of diensten van een dergelijke partner afneemt, contact heeft met een dergelijke partner of indien het delen anderszins is toegestaan. Indien u bijvoorbeeld via een website van een zakenpartner naar Voetbal.Fit bent doorverwezen, kunnen wij die partner uw contactgegevens en bepaalde transactiegegevens doorgeven, teneinde de doorverwijzing te bekrachtigen. Wij kunnen uw contactgegevens ook aan ondernemingen geven die aanvullende producten en diensten aanbieden, ingeval u verzoekt om informatie over deze oplossingen;

Wij kunnen eveneens persoonsgegevens verstrekken indien dat nodig is in verband met het handhaven van onze rechten, het beschermen van ons eigendom of het beschermen van de rechten, de eigendom of de veiligheid van derden of indien dat nodig is voor het verlenen van medewerking aan externe controles en het naleven van de regelgeving.

Wij wijzen u erop dat wij eveneens gegevens over u kunnen verstrekken die niet naar u herleidbaar zijn. Wij kunnen bijvoorbeeld rapportages publiceren die geaggregeerde en statistische gegevens bevatten over onze gebruikers. Deze rapportages bevatten geen gegevens waarmee de ontvanger ervan kan herleiden hoe hij/zij met u contact kan opnemen, u kan lokaliseren of identificeren.

 1. Cookies en overige technologieën inzake gegevensverzameling
  Wanneer u onze diensten gebruikt, verzamelen wij automatisch bepaalde transactiegegevens, waarbij wij gebruik maken van technologieën zoals cookies, pixel tags, instrumenten voor browser-analyse, serverlogs en web beacons. Wanneer u bijvoorbeeld onze website bezoekt, plaatsen wij cookies op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites naar uw computer of een ander apparaat dat met het internet in verbinding staat, worden gestuurd en waarmee uw browser geïdentificeerd kan worden of waarmee informatie of instellingen op uw browser opgeslagen kunnen worden. Door middel van cookies kunnen wij u herkennen wanneer u ons opnieuw bezoekt. Daarmee kunnen wij eveneens zorgen voor een op u afgestemde ervaring en bepaalde vormen van fraude opsporen. In veel gevallen kunt u de voorkeursinstellingen van cookies beheren en cookies en andere technologieën voor het verzamelen van gegevens uitschakelen door de instellingen op uw browser aan te passen. Alle browsers zijn anders. Daarom verzoeken wij u naar de “help”-sectie van uw browser te gaan waar u de voorkeursinstellingen van cookies en andere privacy-instellingen kunt raadplegen die eventueel beschikbaar zijn. Wij verzamelen verschillende soorten gegevens via cookies en andere technologieën. Wij verzamelen bijvoorbeeld gegevens via het apparaat dat u gebruikt om onze website te bezoeken, zoals het type besturingssysteem, browser, domeinnaam en andere systeeminstellingen, alsmede de taal op uw systeem en het land en de tijdszone waarin uw apparaat zich bevindt. Onze server logs bewaren eveneens de IP-adressen die aan het apparaat zijn toegekend waardoor u wordt verbonden met het internet. Een IP-adres is een uniek nummer waarmee apparaten elkaar kunnen identificeren en met elkaar kunnen communiceren op het internet. In veel gevallen worden de gegevens die wij verzamelen met behulp van cookies en andere instrumenten, uitsluitend zodanig gebruikt dat die gegevens niet te herleiden zijn tot een persoon en dat die niet verwijzen naar persoonsgegevens. Wij gebruiken de door ons verzamelde gegevens over alle website-gebruikers bijvoorbeeld om onze website te verbeteren en om inzicht te krijgen in patronen in het internetverkeer. In sommige gevallen brengen we de door ons met behulp van cookies en andere technologieën verzamelde gegevens in verband met uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op de gegevens ingeval we die in verband brengen met uw persoonsgegevens.
 2. Mobiele applicaties
  Voetbal.Fit biedt mobiele applicaties aan waarmee u via uw smartphone of tablet toegang heeft tot uw account, online met ons contact kunt hebben en overige informatie kunt ontvangen. De persoonsgegevens die Voetbal.Fit verzamelt via onze mobiele applicaties zijn beschermd door de voorwaarden van dit Privacy Statement.

We bieden onze mobiele services momenteel gratis aan, maar houdt er rekening mee dat de normale tarieven van uw telecomaanbieder (zoals voor sms of data) gewoon van toepassing zijn.

Wanneer het nummer van uw mobiele telefoon wijzigt of wordt gedeactiveerd, werkt u binnen 48 uur uw accountgegevens op Voetbal.Fit bij om ervoor te zorgen dat uw berichten niet worden verzonden naar de persoon die uw oude nummer krijgt.

U geeft toestemming en alle noodzakelijke rechten die nodig zijn om gebruikers in staat te stellen hun apparaten te synchroniseren (met behulp van een applicatie) met gegevens die zichtbaar over hen zijn op Voetbal.Fit

 1. Uw keuze
  U kunt te allen tijde de informatie beperken die u aan Voetbal.Fit levert. U kunt eveneens de mededelingen die Voetbal.Fit aan u stuurt, beperken. U kunt het ontvangen van commerciële e-mails uitschakelen, door eenvoudigweg te klikken op de link “unsubscribe” (afmelden) welke onderaan elke e-mail staat vermeld die wij aan u sturen. Wij wijzen u erop dat afmelding voor het ontvangen van e-mails met reclamemateriaal niet betekent dat wij geen contact meer met u opnemen inzake belangrijke transactiegegevens over uw account.
 2. Kennisneming en correctie
  Voetbal.Fit respecteert dat u het recht heeft om kennis te nemen van uw persoonsgegevens en om uw persoonsgegevens te corrigeren. Indien u een online-account heeft, kunt u op elk moment inloggen in uw account en de gegevens actualiseren die u aan ons beschikbaar heeft gesteld.
 3. Informatiebeveiliging
  Voetbal.Fit beschikt over een gegevensbeveiligingsprogramma waarmee administratieve, technische en fysieke controles uitgevoerd worden en uw persoonsgegevens mee worden bewaakt. Wij maken bijvoorbeeld gebruik van encryptietechnologie voor het beveiligen van gevoelige persoonsgegevens wanneer die via het internet worden verzameld of verzonden, alsmede van firewalls en inbraakdetectie-software. Wij wijzen u erop dat u zelf ook maatregelen dient te treffen om uzelf, vooral online, te beschermen. Als u zich registreert bij Voetbal.Fit, kiest u een sterk wachtwoord en gebruik niet hetzelfde wachtwoord dat u ook op andere websites gebruikt. Deel uw wachtwoord niet met anderen. Voetbal.Fit vraagt u nooit om uw wachtwoord vrij te geven tijdens een onaangekondigd telefoongesprek of in een onaangekondigde e-mail. Denkt u er ook aan uit te loggen van de website en uw browser af te sluiten wanneer u klaar bent met uw activiteiten. Hierdoor zorgt u ervoor dat anderen niet bij uw persoonsgegevens en correspondentie kunnen komen ingeval anderen toegang tot uw computer hebben.
 4. Privacybeleid van derden
  Dit Privacy Statement heeft uitsluitend betrekking op het gebruik en de verstrekking van gegevens door Voetbal.Fit. Andere websites die via deze website benaderd kunnen worden, hebben hun eigen beleid en werkwijzen ten aanzien van privacy, het verzamelen, gebruiken en verstrekken van gegevens. Onze leveranciers en zakenpartners hebben eveneens hun eigen privacybeleid. Wij raden u aan de privacyverklaringen die door derden worden verschaft, te raadplegen voordat u aan hen gegevens verstrekt of gebruik maakt van een voorstel of een aanbieding.
 5. Wijziging van dit Privacy Statement
  Op gezette tijden kunnen wij dit Privacy Statement aanpassen, zodat deze voldoet aan de nieuwe of gewijzigde werkwijze op het gebied van privacy. Tenzij we een wijziging doorvoeren om juridische of bestuurlijke redenen, of om een incorrecte tekst te corrigeren plaatsen we een melding indien we grote wijzigingen hebben doorgevoerd in dit Privacy Statement. Indien de wijzigingen een wezenlijke invloed hebben op de wijze waarop wij de eerder verzamelde persoonsgegevens gebruiken of verstrekken, stellen wij u in kennis van die wijziging door het verzenden van een melding naar het e-mailadres van uw account. Wanneer u na de wijzigingen aan onze voorwaarden Voetbal.Fit blijft gebruiken, verklaart u akkoord te gaan met de gewijzigde voorwaarden.

Oftewel, Voetbal.Fit respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Akkoord
Wanneer u akkoord gaat met de Algemene Voorwaarden van Voetbal.Fit gaat u tevens akkoord met de Privacy Policy van Voetbal.Fit.

Vragen?
Indien u nog vragen heeft over de Privacy Policy van Voetbal.Fit, kunt u contact met ons opnemen via de contactpagina. Mocht wijziging van onze Privacy Policy nodig zijn, stellen we u daarvan op de hoogte en kunt u de meest recente informatie altijd vinden onder de link Privacy Policy op de site van Voetbal.Fit. Laatst bijgewerkt: 21 juni 2021